Tarzetta scotica (Zvonkovka skotská)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na jaře na zemi pod listnáči, patrě hojná, ale dlouho nerozlišovaná. Podobná zvonkovka číškovitá (Tarzetta cupularis) se odlišuje rozměry výtrusů.

 

Tarzetta scotica

Tarzetta scotica PP Zadní rybník, potoční luh, sub Alnus, Salix, Betula, Pinus, 27.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tarzetta scotica

Tarzetta scotica PR Děťanský chlum, teplomilná doubrava, sub Quercus, 24.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tarzetta scotica

Tarzetta scotica (spory z výtrusného prachu, H2O, 1000x), 27.5.2019, (c) Lucie Zíbarová