Orbilia auricolor (Kruhovka zlatobarvá)

Drobnější vřeckovýtrusá houba rostoucí na vlhkém dřevě či lignifikovaných rostlinných zbytcích. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky (velikost a tvar výtrusů, uspořádání okraje apothecia).

Orbilia auricolor

Orbilia auricolor Nová ves u Loun, vysokobylinná vegetace v nivě potoka, stonek Arctium, 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová