Cistella grevillei (Chlupečka)

Syn.: Discocistella grevillei

Poměrně hojná drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na starých lodyhách dvouděložných rostlin. Více podobných druhů rozlišitelných jen mikroskopicky, viz např. chlupečka omějová (Cistella aconiti) či ch. uherská (Cistella hungarica).

 

Cistella grevillei

Cistella grevillei NPR Koda, dubohabřina, stonek Ranunculus lanuginosus, 1.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella grevillei

Cistella grevillei Deštnice, akátina, stonek Apiaceae, 6.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella grevillei

Cistella grevillei PP Stráně Hlubokého dolu, stonek Alliaria petiolata, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella grevillei

Cistella grevillei Nový Hrozenkov, paseka, stonek Sambucus ebulus, 23.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella grevillei

Cistella grevillei PP Rychnovský vrch, vysokobylinná vegetace, stonek Apiaceae, 29.5.2016, (c) Lucie Zíbarová