Phaeohelotium epiphyllum (Voskovička listomilná)

Syn.: Hymenoscyphus epiphyllus

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na listech, rostlinných zbytcích, větvičkách apod., často na číškách od dubu Od velmi podobné voskovičky Phaeohelotium monticola se odlišuje mikroskopickými znaky (nutné vyšetřit živý materiál!). Materiál z horských poloh je poněkud odlišný makroskopicky (viz foto níže) - apothecia s delší stopkou a s oranžovými tóny; mikroskopicky je však velmi podobný P. epiphyllum (jiný druh?).

 

Hymenoscyphus epiphyllus

Phaeohelotium epiphyllum Deštnice, teplomilná doubrava, listy a číšky Quercus, 5.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hymenoscyphus epiphyllus

Phaeohelotium epiphyllum Deštnice, teplomilná doubrava, listy a číšky Quercus, 5.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hymenoscyphus epiphyllus

Phaeohelotium epiphyllum aff. Alp Flix [CH], porost olše zelené, břeh potůčku, zčásti zanořená větev Alnus viridis, 10.8.2022, (c) Lucie Zíbarová