Rhytisma acerinum (Svraštělka javorová)

Velmi hojný biotrofní parazit na živých listech javorů, kde tvoří na podzim typické černé, žlutě ohraničené skvrny (stromata), které mohou tvořit nepohlavní výtrusy (konidie), toto stadium se označuje jako Melasmia acerina. Přes zimu se ve stromatech tvoří plodničky typu apothecií, které se na jaře za vlhka otevírají štěrbinou a infikují nové listy. Na javorových listech roste i svraštělka tečkovaná (Rhytisma punctatum) s mnohem drobnějšími stromaty nahloučenými blízko sebe. Na listech vrb pak parazituje svrštělka vrbová (Rhytisma salicinum).

 

Rhytisma acerinum

Rhytisma acerinum PP Domaslavické údolí, suťový les, loňské listy Acer, 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhytisma acerinum

Rhytisma acerinum Černý vrch u Klášterce nad Ohří, suťový les, listy Acer pseudoplatanus, 26.5.2015, (c) Lucie Zíbarová