Peziza varia (Řasnatka měnlivá)

Syn.: Peziza micropus, P., cerea, P. repanda?

Vřeckovýtrusá houba rostoucí od jara do podzimu na mrtvém dřevě listnáčů, zbytcích dřeva apod. Dříve se v rámci druhů rozeznávalo více druhů (Peziza micropus, P. cerea, P. repanda) na základě vrstvení dužniny, přítomnosti třeně, tvaru parafýz, avšak výsledky molekulární analýzy ukázaly, že tyto znaky spadají do variability širokého druhu P. varia. Vřecka 8-sporická, apex amyloidní, s háky na bázi; spory eliptické, bez kapének, hladké (či velmi jemně bradavčité u přezrálých spor), cca 14-16 x 8-9.5 μm. Makroskopicky obtížně rozlišitelná od podobných druhů (např. řasnatka zvětšená - Peziza ampliata s většimi výtrusy, ř. lesní - Peziza arvernensis se zřetelně bradavčitými výtrusy).

 

Peziza varia

Peziza varia NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, padlý kmen Betula, 8.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza varia

Peziza varia PR Broumovská bučina, květnatá bučina, kmen Fagus sylvatica, 26.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza varia

Peziza varia PR Hrby, ptačincová lipina, kmen Tilia, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza varia

Peziza varia PP Starý Hirštejn, květnatá bučina, kmen Fagus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza varia

Peziza varia PR Bučina u Žďáru, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus, 26.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza varia

Peziza varia NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, porost křovitých vrb při okraji rybíka, terénní deprese se zbytky vegetace a větviček, 15.5.2012, (c) Lucie Zíbarová