Cudoniella acicularis (Vodnička jehličková)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující vřeckovýtrusá houba rostoucí od pozdního léta do podzimu na silně rozloženém dřevě listnáčů (vz. i jehličnanů), nejčastěji dubu. Vodnička potoční (Cudoniella clavus) roste na jaře na dřevě ponořeném ve vodě. Viz větší kulatěnka horská (Cudonia circinans) a kulatěnka změněná (Cudonia confusa) rostoucí v opadu horských smrčin.

 

Cudoniella acicularis

Cudoniella acicularis NPP Peklo, acidofilní borová doubrava, kmen Betula, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cudoniella acicularis

Cudoniella acicularis NPP Peklo, acidofilní borová doubrava, kmen Betula, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cudoniella acicularis

Cudoniella acicularis PP U Pohránovského rybníka, acidofilní doubrava, fragment dřeva Quercus, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cudoniella acicularis

Cudoniella acicularis NP České švýcarsko, Jelení louže, lesní prameniště, vlhké zetlelé dřevo listnáče, 25.8.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cudoniella acicularis

Cudoniella acicularis NP České švýcarsko, Jelení louže, lesní prameniště, vlhké zetlelé dřevo listnáče, 25.8.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cudoniella acicularis

Cudoniella acicularis NP České švýcarsko, Jelení louže, lesní prameniště, vlhké zetlelé dřevo listnáče, 25.8.2015, (c) Lucie Zíbarová