Cyathicula culmicola (Zoubkovka stéblová)

Syn.: Crocicreas culmicola, Belodonioscypha culmicola

Hojná vřeckovýtrusá houba rostoucí od léta do podzimu na mrtvých stéblech trav. Nápadná zoubkatým okrajem apothecií a mikroskopickými znaky: vřecka s osmi sporami, askoapikální aprát v Melzerově reagens amyloidní, s háky (croziers) na bázi, cca 100 x 10 μm, spory válcovité až rohlíčkovité, s 1-3 příčnými septy, cca 23-25 x 3.5 μm.

Cyathicula culmicola

Cyathicula culmicola Milovice, pastvina, stéblo trávy (Arrhenatherum?), 4.7.2016, (c) Lucie Zíbarová