Peziza vacini (Řasnatka Vackova)

Syn.: Plicariella vacini, Velenovskya vacini

Poměrně vzácná vřeckovýrusá houba rostoucí na spáleništích. Význačná výtrusy (cca 12 x 8 μm) s ornamentikou připomínající některé druhy rodu Plicaria, které však mají výtrusy vždy kulovité, nikoli elipsoidní.

 

Peziza vacinii

Peziza vacinii Rychnov nad Kněžnou, Včelný, lesní spáleniště, 30.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza vacinii

Peziza vacinii (spory ve vřeckách, Cotton blue, 1000x), 30.6.2016, (c) Lucie Zíbarová