Gyromitra sphaerospora (Ucháčovec šumavský)

Syn.: Gyromitra sphaerospora, Gyromitra gabretae, Gyromitra korshinskii, Pseudorhizina sphaerospora

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na přelomu jara a léta na mrtvém dřevě jehličnanů (Picea abies, Abies alba) i listnáčů (Fagus sylvatica). V ČR byla nalezena pouze v přirozených pralesovitých porostech na Šumavě a v Novohradských horách, ale jinde v Evropě roste i na člověkem silně ovlivněných stanovištích (skládky dřeva, piliny, atd.). Od ostatních druhů ucháčů se snadno pozná kulovitými výtrusy. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), zároveň  je zvláště chráněným druhem podle vyhlášky MŽP č. 395/92 v kategorii kriticky ohrožený druh a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Pseudorhizina sphaerospora

Gyromitra sphaerospora NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudorhizina sphaerospora

Gyromitra sphaerospora NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová