Pezicula acericola (Vyklenutka javorová)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých větvích a tenkých kmíncích listnáčů (nejčastěji javorů, ale i dřínu či dubů), zpravidla ještě v kůře. Vyklenutka jírovcová (Pezicula aesculea), která se též může vyskytovat na javoru, má relativně užší spory, často na bázi mírně zahnuté. Další příbuzné druhy (např. vyklenutka habrová - Pezicula carpinea) se liší hostitelskou dřevinou a mikroskopickými znaky.

 

Pezicula acericola

Pezicula acericola EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, větev Acer pseudoplatanus, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pezicula acericola

Pezicula acericola PR Hrubovodské sutě, suťový les, trčící větev Acer, 14.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pezicula acericola

Pezicula acericola Liberec, Opičák, pseudolužní les, silná větev Acer pseudoplatanus, 30.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pezicula acericola

Pezicula acericola Liberec, Opičák, pseudolužní les, silná větev Acer pseudoplatanus, 30.10.2016, (c) Lucie Zíbarová