Pezicula frangulae (Vyklenutka krušinová)

Patrně přehlížený druh rostoucí na neodkorněném dřevě krušiny olšové (Frangula alnus). Význačná čtyřmi sporami ve vřecku a substrátem.

 

Pezicula frangulae

Pezicula frangulae PP Noldenteich, přechodové rašeliniště, větev Frangula, 13.5.2019, (c) Lucie Zíbarová5

 

Pezicula frangulae

Pezicula frangulae NPP Peklo, potoční luh, větev Frangula, 20.7.2015, (c) Lucie Zíbarová