Lachnellula hyalina (Brvenka)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých větvích kleče (Pinus mugo), obvykle stále připojených ke kmeni. Od podobné (či totožné?) brvenky švédské (Lachnellula suecica) rostoucí na stejném substrátu se odlišuje vejčitými sporami.

 

Lachnellula hyalina

Lachnellula hyalina NP Krkonoše, Svorová hora, porost kleče, trčící větev Pinus mugo, 24.9.2017, (c) Lucie Zíbarová