Ascobolus crenulatus (Hovník žlutozelený)

Koprofilní vřeckovýtrusá rostoucí na trusu různých býložravců. Od podobných druhů (viz např. hovník otrubičnatý - Ascobolus furfuraceus) se pozná mikroskopickými znaky, zejména velkostí (12-16 x 7-9 μm) a ornamentikou spor.

 

Ascobolus crenulatus

Ascobolus crenulatus Chraberce, teplomilné křoviny, trus býložravce, 26.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus crenulatus

Ascobolus crenulatus Chraberce, teplomilné křoviny, trus býložravce, 26.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus crenulatus

Ascobolus crenulatus (spory a vřecka, Melzerovo reagens, 1000x), 26.10.2017, (c) Lucie Zíbarová