Cistella graminicola (Chlupečka)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na listech a stoncích travin a podobných jednoděložných rostlin. Od příbuzných druhů se pozná pouze mikroskopicky.

 

Cistella graminicola

Cistella graminicola Kravaře, vysokobylinná vegetace, stéblo Agropyron, 23.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella graminicola

Cistella graminicola NPR Velká niva, rašelinná smrčina, listy Carex rostrata, 3.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella graminicola

Cistella graminicola NPP Pastviště u Fínů, vysokobylinná vegetace, list Scirpus sylvaticus, 3.6.2018, (c) Lucie Zíbarová