Scutellinia olivascens (Kosmatka lahvovitá)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na zemi, vlhkém dřevě či podobných substrátech. Od podobných druhů (Scutellinia crinita, Scutellinia scutellata) se odlišuje mikroskopickými znaky (délka chloupků, ornamentika a tvar výtrusů). Marginalání chloupky multifurkátní, často sigmovitě zahnuté, do 800 μm dlouhé, ±stejně dlouhé.

 

Scutellinia olivascens

Scutellinia olivascens PR Niva Doubravy, potoční luh, vlhká šiška Picea, 2.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia olivascens

Scutellinia olivascens PR Niva Doubravy, potoční luh, vlhká šiška Picea, 2.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia olivascens

Scutellinia olivascens PP Zadní rybník, olšina, vhlká větev listnáče, 9.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia olivascens

Scutellinia olivascens Krásná, Travný, kulturní smrčina, vlhký zářez lesní cesty, šiška Picea, 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia olivascens

Scutellinia olivascens (spory, cotton blue, 1000x) 2.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia olivascens

Scutellinia olivascens (spory, cotton blue, 1000x) 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová