Trichophaea pseudogregaria (Bělokosmatka příbuzná)

Drobná vřeckovýtrusná houba rostoucí na vlhčích místech na obnažené půdě - lesní cesty, okraje potůčků apod. Od podobných druhů (např. nejběžnější bělokosmatky pospolité - Trichophaea gregaria) se pozná mikroskopicky - zejména vřetenovitými výtrusy s výraznou ornamentikou.

 

Trichophaea pseudogregaria

Trichophaea pseudogregaria PR Maštale, břeh potůčku, sub Picea, Salix, 21.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichophaea pseudogregaria

Trichophaea pseudogregaria PR Maštale, břeh potůčku, sub Picea, Salix, 21.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichophaea pseudogregaria

Trichophaea pseudogregaria (spory, Cotton blue, 1000x) 21.10.2018, (c) Lucie Zíbarová