Ascobolus immersus (Hovník ponořený)

Syn.: Dasyobolus immersus

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na trusu býložravců. Význačný plodnicemi zpola zapuštěnými do substrátu a gigantickými sporami (55-70 x 30-38 μm).

 

Ascobolus immersus

Ascobolus immersus PR Studený vrch, trus kamzíka (kultivace), 17.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus immersus

Ascobolus immersus PR Studený vrch, květnatá bučina, trus divokého prasete, 1.6.2019, (c) Lucie Zíbarová