Hymenoscyphus rufescens (Voskovička)

Syn.: Pezizella rufescens, Phaeohelotium rufescens

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na vhkém dřevě a šiškách jehličnanů. Taxnonomicky problematická skupina. Od podobného druhu Hymenoscyphus imberbis se odlišuje absencí háků na vřeckách.

 

Hymenoscyphus rufescens

Hymenoscyphus rufescens PR Vápenka, opuštěný vápencový lom, vlhká strouha, větev Picea abies, 24.5.2019, (c) Lucie Zíbarová