Byssonectria deformis (Oranžovka znetvořená)

Syn.: Kotlabaea deformis

Méně běžná vřeckovýtrusá houba rostoucí od konce jara do podzimu na holé obnažené půdě, typicky na lesních cestách. Od příbuzných druhů z okruhu oranžovky vřetnovýtrusé (Byssonectria terrestris) se pozná eliptickými sporami.

 

Byssonectria deformis

Byssonectria deformis Kravaře, dubohabřina, lesní cesta, sub Quercus, Picea, Acer, 21.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssonectria deformis

Byssonectria deformis Kravaře, dubohabřina, lesní cesta, sub Quercus, Picea, Acer, 21.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssonectria deformis

Byssonectria deformis PR Vápenka, květnatá bučina, lesní cesta, sub Fagus, Acer, 13.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssonectria deformis

Byssonectria deformis (spory a parafýzy, H2O a Melzerovo reagens, 1000x), 13.6.2019, (c) Lucie Zíbarová