Helvella fibrosa (Chřapáč chlupatý)

Syn.: Helvella dissingii, Helvella chinensis s. auct p. p., Helvella villosa

Drobný druh chřapáče rostoucí vzácně v létě a na podzim na zemi a zetlelém dřevě, především na bazičtějších substrátech pod listnáči (dub, habr, líska). Význačný kalíškovitými plodnicemi s pýřitou vnější vrstvou. Podobný druh je chřapáč pýřitý (Helvella macropus) s vřetenovitými výtrusy a výrazněji pýřitou vnějším povrchem apothecia. Druh uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR (jako Helvella villosa) v kategorii CR - kriticky ohrožený druh.

 

Helvella villosa

Helvella fibrosa Vinařice, dubohabřina, sub Quercus, Pinus nigra, Carpinus, 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella villosa

Helvella fibrosa NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, okraj cesty, sub Alnus, Betula, Pinus, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella villosa

Helvella fibrosa (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová