Hymenoscyphus serotinus (Voskovička pozdní)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí roztroušeně na podzim na zčernalých větvičkách buku. Význačný substrátem a mikroskopickými znaky. Hymenoscpyhus lepismoides je velmi podobný roste na větvičkách habru, má delší spory a chybí mu háky (croziers) na bázi vřecek. Na buku (ale i jiných dřevinách) může růst i Hymenoscyphus calyculus s kratšími sporami (v průměru < 20 μm).

 

Hymenoscyphus serotinus

Hymenoscyphus serotinus NPR Zadná Poľana [SVK], jedlobučina, větvička Fagus, 12.10.2019, (c) Lucie Zíbarová