Coronellaria benkertii s. Baral

Velmi drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na mrtvých listech jednoděložných rostlin (suchopýr, ostřice) na podmáčených místech. V Baralově pojetí se tento taxon vyznačuje červenou reakcí askoapikálního aparátu.

 

Coronellaria benkertii

Coronellaria benkertii PP Rašeliniště pod Předním vrchem, přechodové rašeliniště, listy Eriophorum angustifolium, 12.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Coronellaria benkertii

Coronellaria benkertii (spory, vřecka, parafýzy v H2O, reakce askoapikálního aparátu v Lugolově roztoku, 1000x), 12.5.2020, (c) Lucie Zíbarová