Hymenoscyphus salicellus (Voskovička)

Syn.: Pezizella salicella

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na větičkách vrby, méně jiných listnáčů (např. olše, topol). Charakteristická ekologií a mikroskopickými znaky, patří do komplikované skupiny mající scutuloidní spory s ciliemi.

 

Hymenoscyphus salicellus

Hymenoscyphus salicellus PP Rašeliniště pod Předním vrchem, olšina, větévka Frangula, 29.8.2020, (c) Lucie Zíbarová