Helvella acetabulum (Chřapáč obecný)

Roztroušeně se vyskytující druh chřapáče rostoucí zpravidla koncem jara a počátkem léta (může se však sporadicky vyskytovat až do podzimu) pod listnáči (habr, dub, líska) s oblibou na bazických půdách a v teplejších oblastech. Pravděpodobně mykorhizní druh. Jedlý. Podobný chřapách kosťovitý (Helvella costifera) má hymenium spíše v šedavých, nikoli sytě hnědých, odstínech a častěji anastomózovaná žebra.

Helvella acetabulum

Helvella acetabulum Jamné, údolí Vltavy, sub Quercus, Corylus, 17.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella acetabulum

Helvella acetabulum Střížovický vrch, okraj náletového porostu, sub Quercus, Cerasus, Poplus tremula, 27.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella acetabulum

Helvella acetabulum NPR Kněžičky, rozvolněná teplomilná doubrava, sub Quercus, Crataegus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella acetabulum

Helvella acetabulum Hoštka, teplomilná doubrava, sub Quercus, Crataegus, Populus tremula, 19.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella acetabulum

Helvella acetabulum NPP U Nového mlýna, výsadba habru, sub Carpinus, Betula, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová