Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Hlízenka vodní)

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na přelomu jara a léta na otevřených přechodových rašeliništích a rašelinných loukách ve vyšších polohách, na místech s vysokou hladinou vody, často podél potůčků či kanálů apod. v porostech s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata) na níž parazituje. Plodnice vyrůstají po jedné nebo více z protáhlé víceméně vřetenovitého sklerocia, které se vytváří v trsech hostitele při bázi listových pochev. Nezaměnitelný druh nápadný velkými plodnicemi s dlouhou stopkou a ekologií. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (skerocia) Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae Železná Ruda, přechodové rašeliniště, trsy Carex rostrata, 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae micro

Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (spory, H2O, 1000x), 11.6.2021, (c) Lucie Zíbarová