Trichopezizella barbata (Chlupáček)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí od jara do časného léta na odumřelých větvičkách zimolezu (Lonicera). Pravděpodobně přehlížený druh. Na stejném substrátu se vyskytují i další příbuzné druhy, jejichž taxonomie není úplně dořešena. Askoapikální aparát v Lugolově roztoku červený.

 

Trichopezizella barbata

Trichopezizella barbata Bílá, okraj potůčku v podmáčené smrčině, větvičky Lonicera nigra, 25.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichopezizella barbata

Trichopezizella barbata Bílá, okraj potůčku v podmáčené smrčině, větvičky Lonicera nigra, 25.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichopezizella barbata

Trichopezizella barbata Bílá, okraj potůčku v podmáčené smrčině, větvičky Lonicera nigra, 25.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichopezizella barbata

Trichopezizella barbata EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, větvičky Lonicera xylosteum, 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová