Cistella lagenipilus (Chlupečka)

Velmi drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na zbytcích jednoděložných rostlin. Narozdíl od většiny ostatních zástupců rodu jsou okrajové chloupky rozšířené na bázi ne na apexu.

 

Cistella lagenipilus

Cistella lagenipilus NPR Břehyně-Pecopala, přechodové rašelinistě, list Juncus, 15.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella lagenipilus

Cistella lagenipilus NPR Břehyně-Pecopala, přechodové rašelinistě, list Juncus, 15.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella lagenipilus

Cistella lagenipilus NPR Břehyně-Pecopala, přechodové rašelinistě, list Juncus, 15.6.2021, (c) Lucie Zíbarová