Holwaya mucida (Voskovička černavá)

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na podzim na dřevě listnáčů (zpravidla lip). Častěji nalezneme nápadnější a časnější paličkovitou anamorfu (nepohlavní stadium) Crinula caliciiformis, pohlavní stadium (teleomorfa) ve formě černozelených apothecií se tvoří až pozdě na podzim (říjen - listopad) a je mnohem nenápadnější. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (vlevo anamorfa, vpravo teleomorfa) PR Království, výsadba listnáčů, kmínek Tilia, 19.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida PR Hrubovodské sutě, květnatá bučina, padlý kmen Tilia, 14.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida Podkrušnohorská výsypka, kmínek Tilia, 9.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) PP Sítovka, dubohabřina, kmen Tilia, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) PP Chudenická bažantnice, lipina, kmínek Tilia, 13.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) Podkrušnohorská výsypka, kmínek Tilia, 1.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (nahoře teleomorfa, dole anamorofa) Podkrušnohorská výsypka, kmínek Tilia, 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) PP Sítovka, dubohabřina, kmen Tilia, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) Podkrušnohorská výsypka, kmínek Tilia, 1.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Tilia, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) PR Libochovka, suťový les, kmen Tilia, 15.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Holwaya mucida

Holwaya mucida (spory, konidie, parafýzy, H20, 1000x), 19.11.2020, (c) Lucie Zíbarová