Lachnum juncinum (Chlupáček sítinový)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na jednoděložných rostlinách (typicky mařice pilovitá - Cladium mariscus?). Od podobných druhů (např. chlupáčku suchopýrového - Lachnum imbecille) se pozná mikroskopicky.

 

Lachnum juncinum

Lachnum juncinum NPP Polabská černava, vápnité slatiniště, listy Cladium mariscus, 7.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum juncinum

Lachnum juncinum NPP Polabská černava, vápnité slatiniště, listy Cladium mariscus, 7.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum juncinum

Lachnum juncinum NPP Polabská černava, vápnité slatiniště, listy Cladium mariscus, 7.8.2021, (c) Lucie Zíbarová