Claussenomyces atrovirens (Voskovička)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na mrtvém odkorněném dřevě jehličnanů i listnáčů. Výtrusy s příčnými přepážkami se ještě ve vřeckách rozpadají ve shluky konidií.

 

Claussenomyces atrovirens

Claussenomyces atrovirens NPR Břehyně-Pecopala, boreokontinentální bor, odkorněný kmen Pinus, 2.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Claussenomyces atrovirens

Claussenomyces atrovirens NPR Břehyně-Pecopala, boreokontinentální bor, odkorněný kmen Pinus, 2.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Claussenomyces atrovirens

Claussenomyces atrovirens NPR Břehyně-Pecopala, boreokontinentální bor, odkorněný kmen Pinus, 2.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Claussenomyces atrovirens

Claussenomyces atrovirens (spory a vřecka, H2O, 1000x), 2.7.2022, (c) Lucie Zíbarová