Peziza succosa (Řasnatka síromléčná)

Syn.. Paragalactinia succosa

Roztroušeně se vyskytující řasnatka rostoucí na zemi pod listnáči, převážně na bazických substrátech, na těžkých jílovitých půdách. Mykorhizní. Nápadná tím, že plodnice po poranění roní žlutý latex; mikroskopicky pak převážně bigutulátními (se dvěma kapénkami) sporami s hrubou bradavčitou ornamentikou s nepravidelnými bradavkami, 16-20 x 8-12 μm a vřecky bez háků (croziers) na bázi. Uvedená v Červeném seznamu makormycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Drobnější řasnatka zelenomléčná (Peziza succosella), též se žlutým latexem, má unigutulátní spory a vřecka s háky na bázi. Peziza infuscata má spory s drobnějšími, spíše izolovananými bradavkami a tmavší hymenium, P. hypoleuca relativně užší spory (Q≥2)  Řasnatka Micheliova (Peziza michelii) má zprvu bezbarvý, poté však žloutnoucí latex, plodnice s fialovými odstíny, jemněji ornamentované spory a vřecka s háky na bázi. Na obodobných stanovištích se může vyskytovat např. i řasnatka modromléčná (Peziza saniosa) či ř. Gerardova (Peziza gerardii).

 

Peziza succosa

Peziza succosa NPP Peklo, mokřadní olšina, sub Populus, Alnus, 29.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza succosa

Peziza succosa Panská Habrová, břeh periodického potůčku, sub Tilia, Carpinus, Picea, 29.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza succosa

Peziza succosa (spory ve vřeckách, cotton blue, 1000x) Panská Habrová, břeh periodického potůčku, sub Carpinus, Picea, 29.6.2016, (c) Lucie Zíbarová