Morchella elata agg. (Smrž vysoký)

Incl.: Morchella conica, M. elata, M. importuna, M. eohespera, M. deliciosa, M. angusticeps, M. purpurascens, M. pulchella...

Roztroušeně se vyskytující skupina druhů smržů ("elata clade", sect. Distantes) rostoucí na jaře (duben- počátek května) v listnatých lesích, lesních lemech i parcích. Některé druhy z komplexu vyrůstají ze zbytků dřeva či z mulčovací kůry, i uvnitř městské zástavby, jiné na přirozenějších stanovištích. Jednotlivé druhy jsou morfologicky špatně rozpoznatelné (pokud vůbec), spolehlivé rozlišení jen molekulárními metodami. Jedlý. Viz též smrž obecný (Morchella esculenta agg.) a smrž polovolný (Morchella semilibera).

 

Morchella conica

Morchella elata agg. Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, přirozená sukcese, sub Salix caprea, Populus tremula, 5.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella elata agg. PR Pučanka, nálet osiky a lísky, sub Populus tremula, Corylus, 2.5.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella elata agg. Ústí nad Labem, městské sady, 5.5.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella elata agg. Ústí nad Labem, městské sady, 5.5.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella elata agg. Ústí nad Labem, zahrádka, 8.5.2008, (c) Lucie Zíbarová