Morchella esculenta agg. (Smrž obecný)

Incl.: Morchella crassipes s. auct.

Roztroušeně se vyskytující smrž rostoucí na jaře (duben-počátek května) ve světlých listnatých lesích, hojnější na bazických podkladech v teplejších oblastech. Komplex špatně odlišitelných taxonů, určování je podle morfologických znaků obtížné a nespolehlivé, s. obecný by měl být význačný nepravidelně jamkatým kloboukem, jamky jsou izodiametrické, u starších plodnic s červenými skvrnami. Jedlý a chutný. Veliké plodnice s výrazně prolamovaným třeněm byly v minulosti u nás označovány jako smrž tlustonohý (Morchella crassipes). Viz podobný smrž šedočerný (Morchella vulgaris) ze stejného komplexu druhů (esculenta clade, sect. Morchella). Morfologicky odlišné typy smržů: komplex smrže vysokého (Morchella elata agg.) a smrž polovolný (Morchella semilibera).

 

Morchella esculenta

Morchella cf. esculenta NPR Koda, potoční luh, sub Acer spp., Fraxinus, 20.4.2023 (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella esculenta

Morchella cf. esculenta NPR Koda, sub Acer spp., Salix caprea, Quercus, 4.5.2011 (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella esculenta

Morchella cf. esculenta ("crassipes") NPR Kněžičky, rozvolněná teplomilná doubrava, sub Quercus, Crategus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová