Lachnum virgineum (Chlupáček bělostný)

Hojný druh vřeckovýtrusé houby jejíž drobná apothecia můžeme nalézt po celý rok během vlhkého počasí na dřevě listnáčů (vzácně i jehličnanů), ostružiníků či bukových číškách, šiškách, listech a mnoha dalších substrátech. Od dalších podobných druhů se makroskopicky pozná nečervenajícími plodnicemi s delšími chloupky a především mikroskopicky.

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum Jamné, údolí Vltavy, bučina, číska Fagus, 29.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum PR Vápenka, břeh potůčku, větvičky Rubus fruticosus agg., 3.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum PR Pučanka, bučina na vápenci, číska Fagus, 14.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum NPR Koda, dubohabřina, padlý kmen Sorbus, 30.3.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum PR Zemská brána, květnatá bučina, větvička Fagus, 4.5.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum Dívčí Kámen, jedlobučina, číška Fagus, 17.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum NPR Čtvrtě, vlhká větev Fagus, 3.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum NPR Čtvrtě, acidofilní borová doubrava, listy Quercus, 31.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum virgineum

Lachnum virgineum NPR Praděd, horská smrčina, větévky Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová