Peziza depressa (Řasnatka stlačená)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od konce jara do podzimu listnáči, na těžších půdách, často podél cest či potůčků na obnažené půdě. Od podobných druhů se pozná pouze zejména mikroskopicky (spory výraznou ornamentikou kombinující kuželovité a oblé bradavky). Roní bezbarvý latex. Podobná řasnatka Saccardova (Peziza saccardiana) má víc otrubičnatý povrch plodnic, je bez červenohnědých tónů a má menší spory (< 16 μm) a vyšší ornamentiku z oblých bradavek.

 

Peziza depressa

Peziza depressa Vinařice, mladá habřina, obnažená půda, sub Carpinus, Acer, 18.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza depressa

Peziza depressa (spory, cotton blue, 1000x), 18.8.2014, (c) Lucie Zíbarová