Pseudoplectania melaena (Ušíčko černavé)

Syn.: Pseudoplectania vogesiaca

Velmi vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí v brzkém jaře na dřevě jehličnanů, typicky na mohutných jedlových kmenech. Podobné a hojnější ušíčko černé (Pseudoplectania nigrella) roste ve vlhčích smrčinách na zemi a a liší se mikroskopicky i tvarem parafýz. Uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh), ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb. (silně ohrožený druh) a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena PR Milešický prales, jedlobučina, padlý mohutný kmen Abies, 27.4.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena PR Milešický prales, jedlobučina, padlý mohutný kmen Abies, 27.4.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena (typický vzhled kmenu) PR Milešický prales, jedlobučina, padlý kmen Abies, 15.4.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena (typický vzhled kmene) PR Milešický prales, jedlobučina, padlý mohutný kmen Abies, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena (vřecka, spory a parafýzy, H20, 1000x), 15.4.2019, (c) Lucie Zíbarová