Verpa conica (Kačenka náprstkovitá)

Roztroušeně se vyskytující jarní saprotrofní (?) houba rostoucí pod listnáči (často osikou, třešní, střemchou) na vlhčích, humózních půdách, častěji na bázemi bohatším podkladu. Hojnější je v lužních lesích. Početnost silně kolísá mezi jednotlivými lety. Od podobné a běžnější kačenky české (Verpa bohemica) se liší nezvrásněným kloboukem, velikostí výtrusů a pozdějším výskytem (přelom dubna a května). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Salix, 30.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Salix, 30.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Salix, 30.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica NPR Šúr [SK], lesní lem, sub Crataegus, Prunus spinosa, 14.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Salix, 21.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Populus tremula, Salix, 21.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica PR Pučanka, nálet osiky na vápenci, sub Populus tremula, Prunus spinosa, 2.5.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Populus tremula, Salix, 21.4.2016, (c) Lucie Zíbarová