Ceriporiopsis consobrina (Pórnatka jemná)

Syn.: Ceriporiopsis balaenae s. auct. eur., Niemelaea consobrina

Vzácnější rozlitý jednoletý choroš rostoucí zejména na dřevě vrb a topolů na vlhkých a rašelinných stanovištích. Může se však vyskytovat i na jiných dřevinách. Záměna možná např. za běžnou pórnovitku obecnou (Schizopora radula). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) pod jménem Ceriporiopsis balaenae, evropské sběry C. balaenae však nejsou totožné s americkými, odkud byl druh původně popsán. Viz makroskopicky podobná outkovečka Niemeläeova (Antella niemelaei).

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina Malonty, Hodonický potok, potoční luh, větev Salix, 8.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPP Na Požárech, vlhký porost křovitých vrb, větev Salix sp., 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPP Hrabanovská černava, křovité vrbičky, větev Salix, 16.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPP Na Požárech, vlhký porost křovitých vrb, větev Salix sp., 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPR Ruda, porost křovitých vrb, větev Salix, 18.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, větev Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina Mikulov v Krušných horách, květnatá bučina, větev Fagus, 25.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina Kyšperk, květnatá bučina, opadlá větev Fagus, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, větev Fagus, 21.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis consobrina

Ceriporiopsis consobrina NPR Zhejral, podmáčený porost křovitých vrb, větev Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová