Meruliopsis taxicola (Pórnovitka borová, Dřevokaz borový)

Syn.: Gloeoporus taxicola

Roztroušeně se vyskytující jednoletý druh rozlitého choroše rostoucí na spodní straně větví borovic (vzácně i smrků), často na rašeliništích či v reliktních borech. Způsobuje bílou hnilobu. Plodnice ze smrku jsou obvykle tmavěji zbarvené než z borovic.

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola Losí Blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, spodní strana mohutné větve Pinus sp., 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola Losí Blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, spodní strana mohutné větve Pinus sp., 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola Losí Blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, spodní strana mohutné větve Pinus sp., 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola NPR Ruda, podmáčený bor, pahýl Pinus, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola PR Na Voskopě, výsadba borovice čené, kmínek Pinus nigra, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola PP Vesecký kopec, mladý kulturní bor, větev Pinus, 14.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola PR Žernov, vlhký bor, padlý kmínek Pinus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeoporus taxicola

Meruliopsis taxicola (mladá plodnice) NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, větev Pinus, 26.11.2018, (c) Lucie Zíbarová