Postia subcaesia (Bělochoroš lužní)

Syn.: Postia subcaesia, Cyanosporus subcaesius

Vzácný druh jednoletého choroše rostoucí na dřevě listnáčů, v ČR pouze v teplých nížinách, typicky v lužních lesích. V Čechách je velmi vzácný, na Moravě hojnější. Způsobuje hnědou hnliobu. Výtrusy šedavé, rohlíčkovité, alantoidní, 4-5 x 1-1.5 μm. Význačný masitými plodnicemi, chlupatou svrchní částí klobouku a jen nevýraznými šedomdravými tóny. Ve Středomoří se vyskytuje sytějí zbarevný bělochoroš Postia mediterraneocaesia se širšími sporami (4.3-6.2 x 1.5-1.7 μm.). V ČR se vyskytují mnohé další modravé druhy viz bělochoroš modravý (Postia caesia). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Oligoporus subcaesius

Postia subcaesia PR Kopáčsky ostrov [SK], měkký luh, větev Salix, 4.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus subcaesius

Postia subcaesia PR Kopáčsky ostrov [SK], měkký luh, větev Salix, 4.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus subcaesius

Postia subcaesia NPR Šúr [SK], měkký luh, kmen Populus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Postia subcaesia Oligoporus subcaesius

Postia subcaesia PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, opadlá větev Crateagus, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová