Pycnoporellus fulgens (Oranžovec vláknitý)

Vzácnější, nápadně oranžově zbarvený druh choroše, rostoucí na dřevě jehličnanů (smrk, vz. borovice, jedle), vzácněji listnáčů (buk). Způsobuje hnědou hnilobu. Často roste ve společnosti troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). Jednoleté plodnice se vytváří hlavně v časném létě a bývají záhy napadeny hmyzem, proto nemají dlouhého trvání. Dříve vzácný, v posledních letech se nápadně šíří i mimo pralesovité porosty do kulturních lesů. Je uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený). Viz též velmi hojná outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus).

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens NP Šumava, Stožec, suťový les, padlý kmen Abies, 26.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens Papradno [SK], jedlobučina, fragment kmene Abies, 30.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens PR Broumovská bučina, suťový les, pahýl Picea abies, 29.7.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens NPR Ve Studeném, květnatá bučina, větev Fagus, stará plodnice Inonotus nodulosus, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens (detail rourek) PR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 6.7.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens PR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 6.7.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens (vpravo) PR Polom, květnatá bučina, padlý kmen Picea, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens Obírka, suťový les, kmen Abies, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens NP Šumava, Stožec, suťový les, padlý kmen Abies, 26.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Picea, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens PP Starý Herštejn, Eu-Fagion, kmen Picea, 7.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporellus fulgens

Pycnoporellus fulgens NPR Žofinka, podmáčená smrčina, padlý kmínek Picea, 13.8.2012, (c) Lucie Zíbarová