Postia balsamea (Bělochoroš cystidonosný)

Syn.: Oligoporus balsameus, Postia balsamea

Roztroušeně se vyskytující choroš rostoucí na dřevě jehličnanů, vzácněji listnáčů. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Není hořký. Význačný zejména šedavými klobouky a mikroznaky - hyfový systém monomitický; hyfy s přezkami; hymeniýální cystidy vřetenovité, tupě zakončené a často s vrcholovou korunkou z krystalků; bazidie tetrasporické; spory válcovité až oválné, hladké, tenkostěnné, neamyloidní, 4-5 x 2.5-3 μm. Podobný bělochoroš Postia balsamina má nepatrně delší spory (4.3-5.6 x 2.3-3 μm, Ryvareden et Melo 2014), větší póry a více zašpičatělé cystidy v hymeniu; vyskytuje se v severských zemích na smrku. Viz též bělochoroš našedlý (Postia tephroleuca) bez cystid a s užšími sporami (4.5-6 x 1.5-2 μm).

 

Oligoporus balsameus

Postia balsamea Mikulovický vrch, teplomilná doubrava, pařez Pinus, 27.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus balsameus

Postia balsamea Mikulovický vrch, teplomilná doubrava, pařez Pinus, 27.6.2013, (c) Lucie Zíbarová