Antrodiella serpula (Outkovečka Höhnelova)

Syn.: Antrodiella hoehnelii

Jednoletý choroš, který roste roztroušeně na dřevě listnáčů, nejčastější je na bukových větvích v blízkosti plodnic rezavce uzlinatého (Inonotus nodulosus). Způsobuje bílou hnilobu. Tvoří v průřezu nápadně trojúhelníkovité plodnice se žlutým okrajem. Na stejném substrátu roste často i outkovečka buková (Antrodiella faginea).

 

Antrodiella serpula

Antrodiella serpula Černý vrch u Klášterce nad Ohří, květnatá bučina, větev Fagus, 14.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella serpula

Antrodiella serpula NPR Břehyně-Pecopala, dubo-bukový les na třetihorních vulkanitech, větev Fagus, soc. Inonotus nodulosus, 14.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella serpula

Antrodiella serpula PR Polom, květnatá bučina, větev Fagus, 14.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella serpula

Antrodiella serpula PR Polom, potoční luh, pahýl Alnus, 15.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella serpula

Antrodiella serpula NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Quercus, 13.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella serpula

Antrodiella serpula PR Vlčí Důl, acidofilní bučina, větev Fagus, 23.8.2008, (c) Lucie Zíbarová