Phylloporia ribis (Ohňovec rybízový)

Syn.: Phellinus ribis

Hojný víceletý choroš rostoucí na dřevě listnáčů, typicky na bázi různých živých křovin (rybíz, brslen, svída, dřín aj.). Patrně nedořešený druhový komplex. Podobný je ohňovec hrbolatý (Phellinus torulosus) podobně rostoucí na bázi dubů.

 

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis Hřivice, suťový les, báze Ligustrum, 30.5.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis Mnichov, záhrada, báze Ribes, 24.10.201¨21, (c) Lucie Zíbarová

 

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis PP Holý vrch u Zahořan, teplomilné křoviny, báze Euonymus, 8.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmínek Euonymus, 9.10.2018, (c) Lucie Zíbarová