Schizopora radula (Pórnovitka obecná)

Syn.: Hyphodontia radula, Xylodon raduloides

Velmi hojný a proměnlivý choroš na dřevě mnoha druhů listnáčů, vzácněji i jehličnanů v různých typech biotoů. Způsobuje bílou hnilobu. Spory široce eliptické hladké, tenkostěnné, neamyloidní, 4-5 x 3-4 μm. V terénu obtížně rozlišitelná od podobně hojné pórnovitky různopóré (Schizopora paradoxa), která má více roztrhané póry, větší spory (5.5-6.5 x 3.5-4.5) a roste spíše v chladnějších polohách. Pórnovitka drobnopórá (Schizopora flavipora) se liší mimo jiné drobnějšími póry a i o něco menšími sporami (3.5-4.5 x 3-3.5 μm). Záměna možná i za vzácnější outkovku vrbovou (Antrodia macra), která však způsobuje hnědou hnilobu či za ještě zřídkavější pórnatku jemnou (Ceriporiopsis consbornia) či pórnatku širokou (Chaetoporellus latitans).

 

Schizopora radula

Schizopora radula Lovosice, Havrní ostrov, lužní les, fragment kmene Ulmus, 23.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora radula

Schizopora radula Hřivice, suťový les, kmínek Picea, 24.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora radula

Schizopora radula Hřivice, suťový les, opad Fagus, 24.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora radula

Schizopora radula NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, padlý kmínek Pinus, 23.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora radula

Schizopora radula NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, větev Salix cinerea, 25.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora radula

Schizopora radula NPR Velký a Malý Tisý, smíšený kulturní les, spodní strana větve Corylus avellana, 25.5.2012 (c) Lucie Zíbarová