Phellinus hartigii (Ohňovec Hartigův)

Syn.: Fomitiporia hartigii

Vzácnější, jen místy (např. jižní Čechy) roztroušeně se vyskytující víceletý druh. V starších porostech jedle obvykle dosti hojný, méně často se vyskytuje i na smrku. Saproparazit tvořící plodnice na živých i již mrtvých stromech, způsobuje bílou voštinovou hnilobu. Velmi podobný ohňovec statný (Phellinus robustus) roste na listnáčích, především na dubech.

 

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii Dívčí kámen, jedlobučina, kmínek Abies alba, 25.4.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii NPR Ve Studeném, jedlobučina, kmen Abies, 10.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii NPR Velký a Malý Tisý, podmáčená smrčina, pahýl Picea abies, 25.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii Včelný, kulturní smíšený les, pahýl Abies, 30.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii PR Údolí Doubravy, kulturní smíšený les, kmen Abies, 7.6.2021, (c) Lucie Zíbarová