Ceriporia viridans (Pórnatka zelenající)

Zcela rozlitý jednoletý choroš rostoucí od léta do podzimu na dřevě listnáčů, často na spodní straně kmenů a větví. Vyznačuje se poměrně drobnými póry, s roztokem KOH reaguje červenohnědě, jedná se o proměnlivý druh. Od podobných druhů se pozná spolehlivě pouze kombinací makroskopických a mikroskopických znaků. Pórnatka síťkovitá (Ceriporia reticulata) může být vzhledem podobná, má však výrazně větší póry i výtrusy. Podobné mikroskopické znaky (tj. zejména drobné spory) mají např. pórnatka nádherná (Ceriporiopsis excelsa) a pórnatka Ceriporiopsis aurantiocarnescens.

 

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmen Alnus, 21.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans Bouřňák, acidofilní bučina, kmen Sorbus aucuparia, 27.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans Litvínov, Pekelské údolí, porost náletových dřevin, kmínek Salix caprea, 29.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans Ročov, dubohabřina, větev Corylus, 2.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans NPR Zhejral, podmáčený porost křovitých vrb, větev Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans PP Stráně Hlubokého dolu, teplomilná doubrava, fragment Fagus, 22.5.2018, (c) Lucie Zíbarová