Ischnoderma benzoinum (Smolokorka pryskyřičnatá)

Roztroušeně se vyskytující druh jednoletého choroše, hojnější v pralesovitých porostech. Způsobuje bílou hnilobu. Od podobné smolokorky bukové (Ischnoderma resinosum) se pozná (mimojiné) podle ekologie (roste především na jehličnanech) a fenologie (tvoří plodnice už v létě). Viz též velmi vzácný troudnatec svraskalý (Podofomes trogii) s plodnicemi se třeněm.

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum Tatranský národný park, Tichá dolina [SK], horská smrčina, kmen Picea, 19.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Salajka, jedlobučina, padlý kmen Picea?, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová,

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum PR Údolí Teplé, kulturní smrkoborový les, padlý kmen Pinus sylvestris, 17.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Žofínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 17.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Abies, 27.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NP České Švýcarsko, Horní soutěska, inverzní smrčina, stojící mrtvý kmen Picea, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NP Šumava, Strážný, podmáčená smrčina, kmen Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum Tatranský národný park, Tichá dolina [SK], horská smrčina, kmen Picea, 19.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NP Šumava, Spáleniště, kmen Picea, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Ruda, rašelinný bor, padlý kmen Pinus, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Žofinka, podmáčená smrčina, zetlelý kmen Picea, 13.8.2012, (c) Lucie Zíbarová