Meripilus giganteus (Vějířovec obrovský)

Hojný dřevokazný druh rostoucí od léta do podzimu na bázích a kořenech živých i mrtvých listnatých stromů, nejčastěji buku a javoru klenu. Častý i v parcích. V mládí poživatelný. Způsobuje bílou hnilobu. Plodnice černají. Viz trsnatec lupenitý (Grifola frondosa), bondarcevka horská (Bondarzewia mesenterica) a hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii).

 

Meripilus giganteus

Meripilus giganteus Kostolomlaty pod Milešovkou, Kamený vrch, suťový les, pařez Fagus, 20.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Meripilus giganteus

Meripilus giganteus Dlouhý vrch, Tilio-Acerion, báze pařezu Acer pseudoplatanus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Meripilus giganteus

Meripilus giganteus PP Starý Hirštejn, acidofilní bučina, báze pahýlu Fagus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Meripilus giganteus

Meripilus giganteus PR Polom, květnatá bučina, kolem pahýlu Fagus, 18.9.2018, (c) Lucie Zíbarová